Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της CISAC για τις προτεινόμενες αλλαγές στο νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Σας κοινοποιούμε το Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της CISAC (Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης), που εξεδόθη με πρωτοβουλία και εισήγηση της ΑΕΠΙ κατά την επίσημη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της CISAC στη Βιέννη, στις 29 και 30 Απριλίου 2014, αναφορικά με τις προτεινόμενες αλλαγές του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία, που προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το Ψήφισμα εστάλη από τη CISAC στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Πολιτισμού  και στους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στον ΟΠΙ και στους αρχηγούς των κομμάτων.
Η CISAC ζητά από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού να μην προχωρήσει στη θέσπιση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, οι οποίες υπονομεύουν και ζημιώνουν τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών σε βασικές μορφές εκμετάλλευσης των έργων τους.
Από το Τμήμα Επικοινωνίας & Πολιτισμού της ΑΕΠΙ

 

 
CISAC
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Υποχρεωτική άδεια για την παρουσίαση και τη διάθεση στο κοινό (δημόσια εκτέλεση μουσικής)  στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (CISAC), που εκπροσωπεί τους δημιουργούς και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην τακτική  συνεδρίασή της στη Βιέννη, στις 29 και 30 Απριλίου 2014 :

Ενημερώθηκε από το μέλος της από την Ελλάδα, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ΑΕΠΙ, σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία από το Υπουργείο Πολιτισμού,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί των αποκλειστικών δικαιωμάτων των δημιουργών, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων και περιορισμών από το δικαίωμα της παρουσίασης στο κοινό στις οποίες περιλαμβάνεται το δικαίωμα της «διάθεσης στο κοινό», θα πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση του έργου και δεν θίγουν υπέρμετρα τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού, 

Υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με τους κανόνες Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ , όπως καθορίζονται από την Οδηγία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ορίζεται ένας πλήρης και περιοριστικός κατάλογος εξαιρέσεων και περιορισμών, που τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να εισάγουν στην εθνική τους νομοθεσία,

Αφού διαπίστωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσουν σε μία υποχρεωτική άδεια για όλες τις μορφές της παρουσίασης και διάθεσης στο κοινό, υποβαθμίζοντας έτσι το δικαίωμα των δημιουργών από ένα αποκλειστικό δικαίωμα "να επιτρέπει ή να απαγορεύει», σε ένα απλό δικαίωμα αμοιβής,

Καλεί το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και τον Έλληνα νομοθέτη να απόσχουν από τη θέσπιση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, οι οποίες έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με τη διεθνή νομοθεσία και οι οποίες, αν θεσπισθούν, θα υπονομεύσουν δραματικά και θα ζημιώσουν τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών σε βασικές μορφές εκμετάλλευσης των έργων τους