Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Ο Μουσικοσυνθέτης Μιχάλης Αβραμίδης για το Mea Culpa

Με αφορμή το Greek Audiobook Mea Culpa της STUDIO AMID που ανεβαίνει πλέον ως θεατρική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο συνθέτης της πρωτότυπης μουσικής βιβλίου και παράστασης, Μιχάλης Αβραμίδης, Μιλάει στο Music Corner.
΄΄Μπορεί η άνθιση της τέχνης και ο μαρασμός της να εξαρτάται από κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες αλλά στον βαθμό που υπάρχει, η θέση της και η δύναμή της είναι πάντα η ίδια.''

Meeting της Μαριάνας Πουτακίδου με τον συνθέτη Μιχάλη Αβραμίδη...
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Η δράση του ΄΄Οργανισμού για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας΄΄

(Αναδημοσίευση από το Blog της Νατάσας Μποζίνη)

Χρειάστηκε να ασχοληθώ με τον σχεδιασμό των ηχητικών βιβλίων για να καταλάβω πόσο πολύτιμη είναι η κάθε μικρή ή μεγάλη δράση για τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας. 

Μετά την κυκλοφορία και στο εξωτερικό, τριών Greek Audiobooks και μέσα από τα σχόλια των απόδημων Ελλήνων, συνειδητοποίησα ότι εάν δεν συμβάλλει ο καθένας μας, με όποιο τρόπο και μέσο μπορεί, σε λίγα χρόνια οι νέες γενιές των απόδημων Ελλήνων όχι απλώς θα δυσκολεύονται να διαβάσουν γραπτά κείμενα αλλά θα αδυνατούν να κατανοήσουν τη γλώσσα μας, ακόμη και στον προφορικό λόγο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, τη δράση του οποίου άρχισα να παρακολουθώ μεθοδικά και επιθυμώ να σας  ΄΄μπολιάσω΄΄ να κάνετε το ίδιο
                                             
                                                                                                                 Νατάσα Μποζίνη


Ὁ ΟΔΕΓ ἀπὸ τὸ 1985 ἕως σήμερα συνεχίζει τὴν προσπάθειά του γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ πολλοὺς τρόπους, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται σὲ αὐτὸ τόν ἠλεκτρονικὸ χῶρο.

Στην ἀνανεωμένη ἠλεκτρονική του ἱστοσελίδα, μπορεῖτε νὰ βρεῖτε πλούσιο ὑλικὸ γιὰ τὴν δράση καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ΟΔΕΓ, γιὰ τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὸ περιοδικό ποὺ ἐκδίδεται ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὸ 1990.
ΟΔΕΓ

Ἡ ἱστοσελίδα ἀπευθύνεται σὲ ὅσους ἀγαποῦν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν διάδοσή της καὶ ἔχει σκοπὸ νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία, τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ τὴν δημιουργία γόνιμου καὶ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου.

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
τοῦ Κων. Βάσση*
Μία σύντομη ἐπίσκεψή μου, τὸν Σεπτέμβριο 2011, στὸ Πεκίνο, μοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ πληροφορηθῶ περὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας στὴν Κίνα, εἰδικώτερα στὸ Πεκίνο. 
Συνοψίζω, περὶ τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ θέμα, τὶς πληροφορίες μου, συμπληρούμενες μὲ στοιχεῖα τῆς κυρίας Ἕλενας Ἀβραμίδου, Μορφωτικῆς Ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στὸ Πεκίνο καὶ μετεχούσης, κατὰ τὰ κατωτέρω, στὴν διδασκαλία τῆς γλώσσας.

Ἡ κυρία Ἕλενα-Ἀβραμίδου μὲ τοὺς φοιτητὲς τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν Σπουδῶν στὴν αἴθουσα διδασκαλίας.
Ἡ Νεοελληνικὴ Γλῶσσα διδάσκεται στὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ Πεκίνου. Τὸ Κέντρο, ὑφιστάμενο ἀπὸ τοῦ 2000, διευθύνεται ὑπὸ τοῦ κυρίου Πὲγκ Σαογιοῦ, Κινέζου μεσαιωνολόγου ἀλλὰ φίλου τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, παρέχει δὲ διετεῖς σπουδές, περιλαμβάνουσες μαθήματα Νεοελληνικῆς Γλώσσας καὶ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Τὴν Νεοελληνικὴν ἐδίδαξε, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, ὁ προσφάτως ἀποβιώσας Γιὰγκ Γκουαγκσέγκ, τέως Πρεσβευτὴς τῆς Κίνας στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Κέντρου, σήμερα δὲ διδάσκει αὐτὴν ἡ κυρία Ἀβραμίδου, διδάκτωρ φιλοσοφίας. Κατὰ καιροὺς ἔχει διδάξει καὶ Ἕλλην φιλόλογος ἀποσταλεὶς ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Τὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν συγκεντρώνει περὶ τοὺς 15-20 σπουδαστὲς ἐτησίως, κατὰ τὸ ἔτος 2011 φοίτησαν 10. Αὐτοὶ ἀνήκουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς ἄλλους κλάδους σπουδῶν – λ.χ. ἀνθρωπολογίας, νομικῆς, οἰκονομικῶν, φιλοσοφίας – οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν παραλλήλως νὰ γνωρίσουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν πολιτισμό της (μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἀλλοδαποὶ σπουδάζοντες στὴν Κίνα). Λίγοι ὅμως συνεχίζουν καὶ ὁλοκληρώνουν τὶς σπουδές τους, οἱ περισσότεροι γιὰ ἐπαγγελματικοὺς λόγους.

 Ἄλλοι ἀποβλέπουν στὸ νὰ ἀπασχοληθοῦν στὸν τομέα τῶν συνεχῶς διευρυνομένων οἰκονομικῶν σχέσεων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Κίνας, ἐνῶ ἄλλοι ἐπιδιώκουν μία ἀκαδημαϊκὴ σταδιοδρομία.

Ἡ κα Ἀβραμίδου μὲ τὸν Γιὰγκ Γκουαγκσὲγκ καὶ Κινέζους φοιτητές.
Ἀρκετοὶ ἐκ τῶν τελευταίων πραγματοποιοῦν μεταπτυχιακὲς σπουδὲς ἢ εἶναι ὑποψήφιοι διδάκτορες εἰς Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια (Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων, Κρήτης).
Ὅλοι ὅμως ἀντιμετωπίζουν ηὐξημένες δυσκολίες στὴν ἐκμάθηση τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας, λόγω τῆς μεγάλης διαφορᾶς τῆς γραμματικῆς καὶ συντακτικῆς δομῆς τῆς κινεζικῆς γλώσσας ἔναντι τῆς διαχρονικῆς ἑλληνικῆς ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν. 

Ἡ κινεζικὴ γλῶσσα δὲν γνωρίζει λ.χ. ἄρθρα, γένη, πτώσεις, κλίσεις ρημάτων, οἱ ρηματικοὶ χρόνοι ἀποδίδονται κατ’ ἰδιότυπο τρόπο. Ἕνας ἄλλος λόγος δυσχεραίνων τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας εἶναι ἡ ἔλλειψη κατάλληλων βοηθημάτων. Ἀντελήφθην καλύτερα τοῦτο, ὅταν, σὲ προθήκη βιβλίων τοῦ Πανεπιστημίου, διέκρινα πολυσέλιδα Βουλγαρο-Κινεζικό/Κινεζικὸ- Βουλγαρικὸ καὶ Ρουμανο-Κινεζικό/Κινεζικὸ-Ρουμανικὸ λεξικό, ὄχι ὅμως ἀντίστοιχο Ἑλληνο-Κινεζικό/Κινεζο-Ἑλληνικὸ λεξικό. Ἕνα Κινεζικὸ-Ἑλληνικό-Κινεζικὸ λεξικὸ ἐξεδόθη πρὸ ἐτῶν ὑπὸ τῶν κ. Zhu Shenpeng καὶ Wang Xiaoying, καθηγητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸ Πανεπιστήμιο Διεθνῶν Σπουδῶν τῆς Σαγκάης, ἀλλὰ ἔχει ἐξαντληθεῖ. 

Λόγω τούτου, ἡ διδασκαλία τῆς Νεοελληνικῆς γίνεται ἀγγλιστί, πρᾶγμα προϋποθέτον σχετικὴ γνώση τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας ἐκ μέρους τῶν σπουδαστῶν.
Στὸ πλαίσιον αὐτὸ πρέπει νὰ τοποθετηθῇ καὶ ἡ δυσκολία τῆς προφορᾶς κινεζικῶν λέξεων ἐκ μέρους Ἑλλήνων καὶ ἄλλων Εὐρωπαίων. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀνάγκη εὐχερεστέρας ἐπικοινωνίας των μὲ τὸ ἑλληνικὸ περιβάλλον ἔχει ὠθήσει ὁρισμένους Κινέζους σπουδαστὲς νὰ υἱοθετήσουν εὐρέως γνωστὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα. Ἔτσι λ.χ. ὁ Γὶ Γιόου ἔχει γίνει: Γιῶργος, ἡ Τσουε Τζανρογκ: Εὔα, ἡ Τσᾶν Γιγκουε: Ζωή, ἡ Οὖε Γιουε: Κατερίνα, ἡ Τζὰγκ Σουγιᾶν: Σοφία. 

Οἱ φοιτητὲς τοῦ ΚΕΣ χορεύουν ἑλληνικοὺς χοροὺς στὸ Φοιτητικὸ Πολιτιστικὸ Φεστιβὰλ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πεκίνου.

Ἀρκετοὶ ἐκ τῶν σπουδαστῶν τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν Σπουδῶν ἐκφράζουν τὸν θαυμασμό τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ἐμπειρίες των ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῆς γλώσσας της εἰς ἕνα μικρὸ βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐμεῖς μιλᾶμε ἑλληνικά», τὸ ὁποῖο ἐξεδόθη, τὸ 2011, ἐπιμέλεια τῆς κυρίας Ἀβραμίδου. Εἶναι μία συλλογὴ κειμένων, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία πρωτότυπη, καὶ συγκινητική, ἐκδήλωσιν ἁγνῶν νεανικῶν αἰσθημάτων πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
Σημειωτέον ὅτι τμῆμα Νεοελληνικῆς, τετραετοῦς φοιτήσεως καὶ ἀνωτέρου ἐπιπέδου λειτουργεῖ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σαγκάης καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδῶν τοῦ Πεκίνου. Ἐξάλλου, ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ διδάσκεται ὡς κλασικὴ γλῶσσα σὲ διάφορα πανεπιστήμια τῆς Κίνας.
Παρατηρῶ, ἐν τέλει, ὅτι εἰς οὐδὲν ἑλληνικὸ πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα, ἐξ ὅσων γνωρίζω, διδάσκεται ἡ κινεζικὴ γλῶσσα καὶ ὑπάρχει Σχολὴ ἢ Τμῆμα Ἀσιατικῶν Σπουδῶν, ἀντιθέτως πρὸς ὅ, τι συμβαίνει σὲ πλεῖστα εὐρωπαϊκὰ Πανεπιστήμια. Ἀλλὰ ἰδίως ἡ Ἑλλάς, φορεὺς ἑνὸς μεγάλου πολιτισμοῦ, πρέπει νὰ διατηρῇ μία καλὴν ἐπαφὴ μὲ ἕνα ἄλλο μεγάλο πολιτισμό, τὸν κινεζικό. Πρόκειται περὶ μίας σοβαρᾶς παραλείψεως, ἡ ὁποία εὔχομαι νὰ θεραπευθῇ σύντομα.
* Ὁ Κωνσταντῖνος Βάσσης εἶναι Πρέσβυς ἐ.τ. καὶ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ.

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Audio Book: Ντοκουμέντα απο τα Μέτωπα-Κατεβάστε ελεύθερα ΄΄Ο Σωσμός της Καβάλας''
Συνδεθείτε και Κατεβάστε Ελεύθερα στον υπολογιστή σα το Ηχητικό Αφήγημα
Studio Amid-Ηχητικές Εκδόσεις

Η απελευθέρωση της Καβάλας (26-06-1913)  – Οι μαρτυρίες, όπως τις συγκέντρωσε ο Κώστας Φαλτάιτς

Διαβάστε το δημοσίευμα στο ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΑΡΗ

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Mea Culpa: Περιπέτεια στον κόσμο της γνώσης από τον Νίκο Μόσχοβο


Τα ρεπορτάζ του www.typologos.com

KYKΛΟΦΟΡΗΣΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΙ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΔΗ «MEA CULPA»
Του Νίκου Μόσχοβου, e-mail: nikmoshov@gmail.com

Στον κοινωνικό αποκλεισμό κάθε είδους αναφέρεται το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ρόδη «Μea Culpa» , που «κυκλοφόρησε» στην μορφή του ηχητικού πονήματος τύπου Audio book και σε έντυπη μορφή.

Το δραματοποιημένο Audio book των 72΄ «κυκλοφόρησε» σε CD από τις ηχητικές εκδόσεις « Studio Amid» κι εμπεριέχει την πρωτότυπη μουσική του Μιχάλη Αβραμίδη

( αριθμός ISBN: 978-960-99368-1-1) και μπορείτε να το κατεβάσετε σε ψηφιακή ηχητική μορφή από την ιστοσελίδα www.studioamid.gr στην τιμή των 6 ευρώ.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Mea Culpa: Διπλή έκδοση δραματοποιημένου Audio Book και έντυπου βιβλίου


Το MEA CULPA του Κωνσταντίνου Ρόδη είναι το νέο δραματοποιημένο Audio book, στην ελληνική γλώσσα,από τις ηχητικές εκδόσεις Studio Amid.

Το promo video της διπλής έκδοσης


Κυκλοφορεί σε :

Διπλή έκδοση που περιλαμβάνει: Το έντυπο βιβλίο από τις εκδόσεις ΑΠΑΡΣΙΣ μαζί με το CD διάρκειας 72 λεπτών σε παραγωγή και σχεδιασμό Studio Amid
ISBN: 978-960-9737-53-1 Τιμή:12.90΄ euro

Ψηφιακή μορφή (Digital Audio Book) για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μαζί με τα εξώφυλλα και τα έξτρα.
ISBN: 978-960-99368-1-1 Τιμή: 6 euroΣτον ίδιο κόμβο θα βρείτε διηγήματα, τραγούδια και συνεντεύξεις για να ακούστε και να κατεβάσετε ελεύθερα, στον υπολογιστή σας.

Το Mea Culpa Κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια από το:

Πρόκειται για ένα θεατρικό κείμενο του Κωνσταντίνου Ρόδη που βασίστηκε σε πραγματική ιστορία και ΄΄καταθέτει΄΄ την σκληρή πραγματικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνει μια οικογένεια, στην προσπάθεια να μεγαλώσει και να στηρίξει ένας μέλος της, με νοητική υστέρηση.

Ο Μιχάλης Αβραμίδης έγραψε πρωτότυπη μουσική ειδικά, για το ηχητικό βιβλίο 

Στον σχεδιασμό του ηχητικού βιβλίου έχουν συμπεριληφθεί,προδιαγραφές του Design For All αλλά και ηχητική απόδοση των εικόνων που συνοδεύουν την έκδοση και τα εξώφυλλα, από τη Νατάσα Μποζίνη ώστε να το κάνουν προσβάσιμο και σε πολίτες με αναπηρία.

 Περιμένουμε το σχόλιά σας Το Blog του Mea Culpa η στη σελίδα μας στο Facebook

Μέχρι εξαντλήσεως της Διπλής Έκδοσης, ισχύουν ειδικές τιμές για Φορείς και Συλλόγους, που σχετίζονται η υποστηρίζουν την αναπηρία.

Για περισσότερε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Studio Amid στα τηλέφωνα: 0030-22990-23940, 0030-22990-23409 ή να στείλετε το μήνυμα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: studioamid@gmail.com


Οι συντελεστές του δραματοποιημένου ηχητικού βιβλίου: 

Διανομή 

Ζωή: Έλενα Αγγελοπούλου, Σταύρος: Κωνσταντίνος Ρόδης, Άρης: Ιωάννης Κυφωνίδης, Προκόπης: Μιχάλης Αβραμίδης, Μαίρη: Λουκία Φραντζίκου, Άλκηστις: Νατάσα Μποζίνη. Ανάγνωση κειμένων: Σωτηρία Κολόζου

 Έπαιξαν οι μουσικοί 
Μιχάλης Αβραμίδης: Πλήκτρα, Κλασσική Κιθάρα, Μαντολίνο Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Ηλεκτρική Κιθάρα 

Επιμέλεια- "Design For All": Νατάσα Μποζίνη Trailer - Εικαστικά: Μόδας και Τέχνης Εραστές Γραφιστικά:ΣπύροςΚολιαβασίλης 
Ηχογράφηση-Μίξη ήχου-τεχνική επεξεργασία: Μιχάλης Αβραμίδης 

Παραγωγή: STUDIO AMID 2013


Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Το Audio book ΄΄Ο Δρόμος του Φεγγαριού΄΄ ως καλό παράδειγμα προσβασιμότητας

Το ηχητικό βιβλίο του Όμηρου Αβραμίδη: ΄΄Ο Δρόμος του Φεγγαριού΄΄ είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, ακολουθώντας πολλούς από τους κανόνες που τον κάνουν προσβάσιμο σε πολίτες με αναπηρία, χωρίς αυτό να είναι προφανές στον μέσο καταναλωτή.


Η συνεργάτης μας Νατάσα Μποζίνη, η οποία και το σχεδίασε, μας παρότρυνε να δώσουμε ένα ΄΄μήνυμα΄΄ εταιρικής ευθύνης ,στην εκδοτική αγορά ώστε να γίνει συνείδηση η ανάγκη, για πρόσβαση στην πληροφορία και την ενημέρωση, από το σύνολο των πολιτών.

Αυτή η προσπάθεια βρήκε θερμή υποδοχή από φορείς, ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα,
 που ασχολούνται με τις Νέες Τεχνολογίες και την Προσβασιμότητα.


Το ίδρυμα Ευγενίδου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών διοργάνωσαν μια ημερίδα για την Προσβασιμότητα και ο εκεί παρουσιάστηκε Ο Δρόμος του Φεγγαριού, ως παράδειγμα καλής πρακτικής.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Γιώργος Κουρουπέτρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Υπεύθυνος  Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Κουρουπέτρογλου μαζί με την ομάδα του δημιουργεί προηγμένα προγράμματα, επιτρέποντας στο σύνολο των φοιτητών του, να παρακολουθήσουν την διδακτέα ύλη, ξεπερνώντας διάφορες μορφές αναπηρίας.

Η συνέντευξη στη ΝΕΤ


Κατά συνέπεια, για εμάς, ήταν μια ευχάριστη ηθική ικανοποίηση, όταν παρακολουθήσαμε την συνέντευξή του, στη δημόσια τηλεόραση όπου μιλώντας για τα ηχητικά βιβλία, είχε μαζί του το Audio book ΄΄Ο Δρόμος του Φεγγαριού΄΄ προκείμενου να δώσει πληροφορίες για το πως σε ένα βιβλίο, που απευθύνεται σε όλους, μπορούν να ενταχθούν πληροφορίες σύμφωνα με το Design For All.

Απόσπασμα από το ηχητικό βιβλίο Ο Δρόμος του Φεγγαριού


To Studio Amid συνέχισε και συνεχίζει να σχεδιάζει τα ηχητικά του βιβλία με τον ίδιο τρόπο, εκτιμώντας ότι είναι θέμα δημοκρατίας το να μπορούν, όλοι οι πολίτες, να απολαμβάνουν τη λογοτεχνία και τη γνώση.

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Audio Book:Παράλληλοι Κόσμοι


Μυθιστόρημα της Εύης Κιμωλιάτη 

Πρόκειται για το νέο ηχητικό βιβλίο που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού παραγωγής από το Studio Amid για να κυκλοφορήσει, το φθινόπωρο του 2013

Η εγκυμοσύνη δεν υπήρξε για’ κείνη δώρο θεϊκό. Μήτε κι ο γάμος της εξ άλλου. Μόνη λύση η φυγή. Η δημιουργία, παρηγοριά και διέξοδος.

Μα πώς να συγγράψει κανείς, μακριά απ’ το παιδί του ; Ποια γλώσσα μπορεί ν’αντικαταστήσει την μητρότητα ;

Στην ξενιτιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, διχασμένη ανάμεσα στην παλιά και την νέα της ζωή, η Μαργαρίτα ψάχνει το δικό της λεξιλόγιο, αυτό που θα την βοηθήσει να συμφιλιωθεί με το παρελθόν της και με τις επιλογές της.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι μια γραμμική ιστορία. Είναι μια σύνθεση, ένας διάλογος μεταξύ των αντιφάσεων της ελληνικής πραγματικότητας, της ελληνικής έκφρασης, της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας, της άκρατης αγάπης για την πατρίδα και το αίσθημα της καταπίεσης που αποδιώχνει, εξορίζει, αυτοεξορίζεται.


Οι συγκρούσεις μεταξύ παράδοσης και μοντερνισμού αναφαίνονται μέσα από τον πολλαπλασιασμό των τρόπων έκφρασης κι επικοινωνίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ…ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση του δραματοποιημένου ηχητικού βιβλίου Mea Culpa, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρόδης και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ιωάννης Κυφωνίδης παρουσιάζουν το ΄΄Γύρνα Πίσω στα Ψηλά Τακούνια΄΄

Το πρωτότυπο μουσικό θέμα: ΄΄ΕΝΑ ΤΑΓΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ΄΄ είναι του Μιχάλη Αβραμίδη, η ηχογράφηση και η επεξεργασία έγινε από το Studio Amid,
Ευχόμαστε στους συνεργάτες μας Καλή επιτυχία.

Η Νέλλη Γκίνη, η Ζήνα Κουτσελίνη, η Φωτεινή Ντεμίρη, η Μίνα Ορφανού και η Παρθένα Χοροζίδου «Γυρνάνε Πίσω….Στα Ψηλά Τακούνια» και στη Θεσσαλονίκη ! Οι πέντε πρωταγωνίστριες μεταμορφώθηκαν σε αλμοδοβαρικές ηρωίδες για τις ανάγκες των γυρισμάτων και της παράστασης που στήνουν και σκηνοθετούν στο  εναλλακτικό τεχνοποιείο Φιξ In Art , στη Θεσσαλονίκη,ο Ιωάννης Κυφωνίδης και ο Κωνσταντίνος Ρόδης.

 

Μια performance εμπνευσμένη από τις ταινίες και το έργο του Ισπανού δημιουργού Πέδρο Αλμοδόβαρ που συνδυάζει κίνηση, σωματικό θέατρο, λόγο, κοστούμια, video art και κινηματογραφική μουσική.
Οι ερμηνευτές, με όχημα το σώμα και τη χορογραφημένη κίνηση, μεταφέρουν δραματουργικά τους θεατές από τη μία ταινία στην άλλη.

Πρόκειται για ένα project το οποίο μεταφέρει τους θεατές μέσα από τη θεατρική σκηνή, στον κόσμο του  κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας. Αν και η παράσταση διαδραματίζεται στην Ισπανία, ωστόσο θα μπορούσε να εκτυλίσσεται σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου και σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη ή λιμάνι.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της «γιαγιάς της ραπτικής» Μαίρης Αναστασίου, κομμάτια από το βεστιάριο της οποίας χρησιμοποιούνται επί σκηνής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία-Μουσική Επιμέλεια:
Ιωάννης Κυφωνίδης& Κωνσταντίνος Ρόδης
Επιμέλεια Κίνησης: Κωνσταντίνος Ρόδης
Guest Stars: Μαρία Κλιγκοπούλου, Ελευθερία Μαυρίδου, Αθηνά Νάννου
Special Guest Stars: Νέλλη Γκίνη, Ζήνα Κουτσελίνη, Φωτεινή Ντεμίρη, Μίνα Ορφανού, Παρθένα Χοροζίδου.
Βοηθός Σκηνοθέτη-Παραγωγής: Τζέλα Χριστοπούλου
Κοστούμια: Μαίρη Αναστασίου, Χρήστος Χατζηβασιλείου (MED), ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Αξεσουάρ: Ιφιγένεια Κυφωνίδου
Σκηνική Επιμέλεια: Έλλη Ζαφειρίδου, Διονύσης Ζαφειρίδης
Σχεδιασμός Φωτισμών: Νικόλαος Ξανθόπουλος
Μουσικό Μοντάζ -Ηχητικά Εφέ: Νίκος Λυμπεράκης

Πρωτότυπο Μουσικό Θέμα: Μιχάλης Αβραμίδης
Φωτογραφίες-Επεξεργασία Αφίσας : Αντιγόνη Ζυμπερδίκα
Σχεδιασμός Αφίσας: Μόδας&Τέχνης Εραστές
Κινηματογράφηση: Χρήστος Μουρούκης (GROTTO.GR)
Μπούμαν: Ανδρέας Γκόβας
Μοντάζ: Περικλής Αγιανόζογλου
Video art/Μακιγιάζ: Ελεωνόρα Σουρίλα
Δημιουργικός Σχεδιασμός-Επιμέλεια Παραγωγής: ΜΟΔΑΣ&ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΑΣΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Που: Φιξ In Art (26ης Οκτωβρίου 15)
Πως: Λεωφορείο 31, 40 (Στάση Φιξ)
Πότε: 28 Μαΐου -13 Ιουνίου 2013, 21.30  (Από Τρίτη έως Πέμπτη)
Πρεμιέρα:  Τρίτη 28 Μαΐου 2013 , 21.30
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310-500034
Τιμές Εισιτηρίων: 8 ευρώ, 6 ευρώ(προπώληση), 5 ευρώ(άνεργοι/φοιτητές)
Επικοινωνία για Τύπο – ΜΜΕ: Αναστασία Καραχισαρλή τηλ. 6932421330


Making Of link: http://youtu.be/Qcu02xTrdFg

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Ο ΤΖΑΚ ΚΑΙ Η ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟ+ΗΧΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ CD Το πανέμορφο Κλασικό Παραμύθι, με μία νέα ματιά! 
Κυλοφορεί τον Μάη 2013 σε διπλή έκδοση Βιβλίου και ηχητικού βιβλίου δραματοποιημένου από ηθοποιούς, από το Studio Amid

Η διασκευή είναι του σκηνοθέτη, ηθοποιού και καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου ΄΄ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ΄΄ Σπύρου Κολιαβασίλη.
 Η μουσική του Μιχάλη Αβραμίδη.

Στην ιστοσελίδα www,studioamid.gr μπορείτε να ακούσετε απόσπασμα του έργου

Το πασίγνωστο κλασικό παραμύθι, τώρα και σε ηχητική μορφή με πολύ μουσική και τραγούδια για να κεντρίσει την παιδική φαντασία και να πλάσει μόνη του κάθε παιδί τις δικές του εικόνες.

 Ο Τζακ και η Φασολιά... είναι ένα παραμύθι που γεμάτο αισιοδοξία.

Μας μαθαίνει: να αγαπάμε τη φύση, τα ζώα και τους συνανθρώπους μας.
Μας συμβουλεύει: να είμαστε πάντα αισιόδοξοι και χαρούμενοι.
Μας οδηγεί: στο να συνειδητοποιήσουμε πως οι δυσκολίες της ζωής πάντα ξεπερνιούνται.
Μας δίνει να καταλάβουμε: τη σπουδαιότητα της οικογένειας, τη σπουδαιότητα του να ανήκουμε σε ομάδα, να έχουμε φίλους, να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε!

Σας παρουσιάζουμε την ιστορία του Τζακ...

...ενός πρόσχαρου και αισιόδοξου παιδιού, που έχει μάθει να προσπερνάει τα δύσκολα και να ρισκάρει για μια καλύτερη ζωή.
Ο Τζακ λοιπόν ζει μαζί φτωχικά με τη μητέρα του, σε ένα σπίτι μακριά από την πόλη. Το μικρό τους χωράφι είναι ξερό. Τα ελάχιστα ζαρζαβατικά που φυτρώνουν τρώγονται από τα πουλιά και η αγελάδα τους η Τζένη, δεν κατεβάζει πια γάλα.


Παρ’ όλα αυτά όμως ο Τζακ παραμένει χαμογελαστός και αισιόδοξος. Ώσπου μια μέρα η μητέρα του αρρωσταίνει κι ο Τζακ πηγαίνει στην πόλη για να πουλήσει την αγελάδα και να αγοράσει φάρμακα.
Όμως αντί για λεφτά ο Τζακ φέρνει πίσω μια χούφτα μαγικά φασόλια με τα οποία αντάλλαξε την αγελάδα. Η μητέρα του θυμωμένη θα πετάξει τα φασόλια στην  αυλή του σπιτιού. Εκεί θα φυτρώσει μια φασολιά που θα φτάσει στον ουρανό.

Ο Τζακ θα σκαρφαλώσει και θα φτάσει ψηλά. Εκεί, ανάμεσα στα σύννεφα θα ανακαλύψει το σπίτι ενός πλούσιου αλλά πολύ κακού γίγαντα. 

Μετά από πολλές δυσκολίες και αγωνία, θα  καταφέρει να κλέψει τη χήνα του γίγαντα που κάνει χρυσά αυγά, θα παντρευτεί τη νεαρή γυναίκα του και αφού τον ρίξει από τη φασολιά, θα ζήσει πλούσια κάτω στη γη έχοντας πάντα σαν όπλο του, την απέραντη αισιοδοξία!
     
  Ο Τζακ είναι ο καθένας από εμάς. Και η φασολιά είναι η κάθε προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους μας. Όλες οι δυσκολίες που συναντάει είναι αντίστοιχα μαθήματα ζωής και τόλμης. Με πίστη στον εαυτό μας και θάρρος είναι βέβαιο πως όλα ξεπερνιούνται.

Συντελεστές


Διασκευή-Στίχοι:  Σπύρος Κολιαβασίλης
Μουσική:  Μιχάλης Αβραμίδης
Επιμέλεια: Όμηρος Αβραμίδης
Ενορχήστρωση: Studio Amid

 
Παίζουν και Τραγουδούν


Θανάσης Τσόδουλος
Ματίνα Νικολάου
Νάνσυ Χρυσικοπούλου
Καλυψώ Συλλελόγλου
Δήμητρα Γιαννοπούλου
Σπύρος Κολιαβασίλης